ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางฐมรัตน์ เข้มแข็งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นางสาววรกานต์ พรหมภักดีบ้านโตนรร.บ้านโต๊ะเวาะ สพป.นราธิวาส เขต 2
3นางนัทรียา อวนข้องบ้านเกาะเคี่ยมรร.บ้านแป๊ะบญ สพป.นราธิวาส เขต 1
4นางสาวบุหงา หมาดเส็นบ้านควนตุ้งกูรร.บ้านทอนตรน สพป.พัทลุง เขต 2
5นางสาวนันทิชา สงคงบ้านเกาะมุกด์รร.บ้านหนองยวน สพป.ตรัง เขต 1
6นางหวันสะ ยาประจันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านนางแก้ว สพป.สตูล
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 09/04/2558
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2