ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางศศลักษณ์ ศรีชัยชนะบ้านบาตูปูเต๊ะรร.บ้านโคกขมิ้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
2นางสาวชลธิชา จิตตามัยบ้านดุหุนรร.บ้านเกาะค่าง สพป.สงขลา เขต 3
3นายจรรยา ส่งศรีจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.วัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
4นางทัศนีย์ เทพเนียมบ้านทุ่งยางรร.วัดควนนิมิตศิลา สพป.ตรัง 1