ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุกัญญา กตัญญูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ถึงแก่กรรม 
2นางภักดิ์ฤดี  แจ้งไข่บ้านคลองคุ้ยลาออกจากราชการ 
3นางชฎาภรณ์ ชีวิตโสภณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ลาออกจากราชการ 
4นายประพืช จันทร์เขียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านกรงอิตำ สพป.สงขลา เขต 3