ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอำไพ นุ่นเอียดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นางสาวขอดีย๊ะ อันวิเศษบ้านแหลมมะขามรร.ผังปาล์ม 7 สพป.สตูล
3นายดาโหด ดินเตบบ้านคลองโตนรร.บ้านห้วยมะพร้าว สพป.สตูล
4นายอนันวิทย ทองหวานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2สพป.ตรัง เขต1 สพป.ตรัง เขต1
5นางมุกรินทร์ วิชาธิคุณบ้านช่องหารรร.เทศบาล 4 เทศบาลนครหาดใหญ่
6นางอาภรณ์ จันทร์นุ่นบ้านไชยภักดีรร.บ้านท่าช้าง สพป.พัทลุง เขต 1