ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวิม เนียมสมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ถึงแก่กรรม 
2นางจิตตกวี ช่างสลักบ้านบางพระรร.ปลายเส สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
3นางสุมลฑา เศรษฐการบ้านนาเกลือรร.ชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3