ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอดิศร แก้วเซ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2สพป.กระบี่ สพป.กระบี่
2นางอรทัย เกิดภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2สพป.สงขลา เขต 1 สพป.สงขลา เขต 1