ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอารีย์ เกตุพงษ์พันธุ์บ้านควนอารีลาออกจากราชการ 
2นายดุสิต แก้วระยับบ้านลำช้างให้ออกจากราชการ 
3นายอมร ทองไสยบ้านเขาไม้แก้วรร.วัดบ้านสวน สพป.พัทลุง เขต 1