ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายกวีเชษฐ์ เปียบ้านควนพญารร.บ้านคุ้งวังวัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
2นางสาวเกณิกา เสนาคชวงค์ไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า)ลาออกจากราชการ 
3นายศรีอัมพร บูรณจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ถึงแก่กรรม 
4นางหวานใจ จันทร์ฝากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ลาออกจากราชการ 
5นางชนิกานต์ อรรณพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ลาออกจากราชการ